Yrkesutbildning


Utbildningen är 1-årig

Den är individuell

Den innehåller teori och praktik

Den utförs under personlig ledning av Hans Mazolaqi.

Den utgår från den verksamhet som personen arbetar i.

Upplägget av utbildningen görs individuellt.


Företag

Ledarskap

Human Resource

Verksamhetsutveckling genom medarbetarutveckling.

Medarbetarutveckling kopplat till den operativa verksamheten.

Stärkande av enskild individ med syfte att ge verksamheten ökad lönsamhet och effektivitet.

Att minimera risken för långtidsfrånvaro på grund av utmattningssyndrom och liknande.


Sociala sektorn

Att bringa djup och värdegrund i det sociala arbetet.

Att skapa grund och kraft hos medarbetaren i syfte att ge brukaren det hen behöver.

Att ge medarbetaren det hen behöver för att orka det krävande och viktiga arbete hen utför.


Psykosociala sektorn

Att ge ett komplement till den skolmedicinska vården som bedrivs idag.

Att tillföra en orsaksrelaterad syn på människans situation.

Att ge brukaren en helhetsförståelse.

Att skapa en holistisk behandling/rehabilitering där ett lämpligt nätverk används.

Att skapa ett så medicinfritt liv som möjligt för brukaren.


Människoarbete inom behandling, terapi och rehabilitering

Att utifrån deltagarens egen verksamhet skapa den helhet och kompetens som är lämplig.