Värdegrund


  • Antrologi är en existentiellt värdegrundad praktisk filosofi som innehåller både mångtusenårig som modern vetenskap och kompetens.
  • Antrologi varken bygger på eller utesluter religiösa värderingar.
  • Antrologins syfte är att göra människan funktionell utifrån individens förutsättningar.
  • Antrologi är tydligt holistisk och ser alltid människan som en helhet.
  • Antrologi är alltid resultatinriktad och därför öppen för alla metoder/synsätt som leder till ett konkret resultat.
  • Antrologins holistiska hållning gör det självklart att alla lämpliga kompetenser ska användas för människans bästa.
  • Antrologi lägger ingen vikt vid vad som är akademiskt eller alternativt.
  • Antrologi vill alltid återföra makt och frihet till individen.
  • Antrologi menar att det som är rätt för individen är rätt för samhället.
  • Antrologi är i grunden orsaksrelaterad men ger både förståelse bakåt och en konkret riktning framåt.