Värdegrund


Antrologi är en existentiellt värdegrundad praktisk filosofi som innehåller både mångtusenårig som modern vetenskap och kompetens.

Antrologi varken bygger på eller utesluter religiösa värderingar.

Antrologins syfte är att göra människan funktionell utifrån individens förutsättningar.

Antrologi är tydligt holistisk och ser alltid människan som en helhet.

Antrologi är alltid resultatinriktad och därför öppen för alla metoder/synsätt som leder till ett konkret resultat.

Antrologins holistiska hållning gör det självklart att alla lämpliga kompetenser ska användas för människans bästa.

Antrologi lägger ingen vikt vid vad som är akademiskt eller alternativt.

Antrologi vill alltid återföra makt och frihet till individen.

Antrologi menar att det som är rätt för individen är rätt för samhället.

Antrologi är i grunden orsaksrelaterad men ger både förståelse bakåt och en konkret riktning framåt.