Struktur


Ringarna symboliserar människans inre och yttre struktur.

Strukturen hjälper oss att förstå orsakssambanden mellan olika funktioner i livet.

Detta är en central del i förståelsen för grundorsak, behovet av balans, konsekvenser och dess ursprung.