Struktur


Ringarna symboliserar människans inre och yttre struktur. Strukturen hjälper oss att förstå orsakssambanden mellan olika funktioner i livet. Detta är en central del i förståelsen för grundorsak, behovet av balans, konsekvenser och dess ursprung.