Strategi


Genom att förstå helheten, kan jag förstå delarna den består av.
Genom att förstå delarna, förstår jag helheten.

När jag förstår både helheten och delarna förstår jag sammanhangen.

Genom att förstå sammanhangen, förstår jag vad som ska göras
för att nå långsiktiga resultat.

Genom att förstå vilka långsiktiga resultat jag vill nå
förstår jag processen för att nå dit.

Syftet med Antrologi är att skapa balans i varje del för sig och
mellan de olika delarna samt helheten.