Kurser


Antrologikurs 1 ( 3 dagar)

Här lär du dig Antrologins grunder, den praktiska filosofin och dess funktion. Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar.

Du lär dig att kommunicera med klienten via personens muskler för att identifiera inre stress och dess grundorsak. 

Du lär dig att från din egen mittpunkt, och din egen energi, påverka och reducera stressen och återskapa balans i personen.

Du lär dig att på ett grundläggande sätt förstå sammanhang och konsekvenser.

Du lär dig principerna för att skapa den fortsatta processen. 

I kursen ingår också att förstå syftet med en handlingsplan och vikten av att ha ett nätverk av olika kompetenser som ofta behövs för att hjälpa klienten med helheten för ett långsiktigt resultat.


Antrologikurs 2

Processen – Tillämpningskurs

Mentalt

Att utifrån grundkursen tillämpa Antrologins struktur inom mentala funktioner som programmeringar, ångest, fobier m.m.

Att möta olika diagnoser i dess grundorsak.

Mental stressbalansering – skapa balans för ett effektivare arbete med mental träning, KBT, affirmationer m.m.

Fysiskt

Att härleda fysiska problem, t.ex. matsmältningsproblem, sömnproblem, organiska funktionsproblem m.m. för att skapa förståelse och funktion.

Att möta olika diagnoser i dess grundorsak.

Kost och motion

Socialt

Att socialt lyfta och optimera människans funktion i sina relationer inom t.e.x föräldraskap, familj, släkt och vänner.

Yrkesmässigt/verksamhet

Att enligt Antrologins filosofi optimera mig i min yrkesroll inom ledarskap och Human Resource.

Att enligt Antrologins filosofi förstå och hantera utmattningssyndrom.