Antrologi-behandling

Antrologi by Mazolaqi

Hans Mazolaqi är grundaren av Antrologi och har arbetat med människor i mer än 35 år. Hans jobbar med helheten för att hjälpa människor att bli funktionella och därmed skapa ett fungerande liv.

Att anlita Hasse

Du kan anlita Hasse utifrån fysisk och praktisk, mental och emotionell obalans, för att skapa balans i dig själv, ditt liv, dina relationer och din yrkesroll.

Hasse gör alltid en grundlig kartläggning av dig, din bakgrund, nuvarande livssituation och dina planer för framtiden. Varje pusselbit är viktig och frågorna han ställer syftar till att ge dig bästa möjliga hjälp.

En behandlingsvecka hos Hasse kan se ut så här:

Dagen du ankommer har du och Hasse ett inledande möte där ni klarlägger vad du vill ha ut av din behandlingsvecka.

I grundupplägget ingår två möten per dag med Hasse, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Ni lägger upp detta utifrån ditt behov på plats.

Du får hjälp att:

  • Identifiera grundorsaken till din problematik.
  • Klarlägga och lära av dina personliga samband mellan orsak och verkan.
  • Lossa på inre stress och emotionella blockeringar.
  • Stärka dig för att ta tag i det du behöver.
  • Göra övningar och eget arbete på plats som tjänar ditt syfte med veckan.
  • Bedöma vilka andra kompetenser och resurser som behövs för att du ska få hjälp med helheten.
  • Göra en handlingsplan.

Ni jobbar aktivt och djupgående utifrån dina förutsättningar, din livssituation och hur du fungerar. Läs mer om Antrologins Struktur och Strategi.

Praktisk info:

Hasse bor och tar emot människor i en vacker byskola utanför Vara. Här bor du in dig i gästrummet under din vistelse. Logi, mat och eventuell transport från och till tåg/buss ingår. Din vecka är 5 dagar lång om du och Hasse inte kommer överens om något annat. Efter din vistelse finns Hasse tillgänglig för stöttning och uppföljning.

Kontakt

Hans Mazolaqi
0707740780