Välkommen till Antrologi


Antrologi har utvecklats för att tillföra människoarbete en holistisk struktur som bygger på en existentiell värdegrund.

Antrologi ser grundorsak och balans som ett förutsättning för långsiktigt växande och läkande.

Antrologi sätter alltid hela människan i centrum vilket gör det viktigt att samarbeta över gränser.

Antrologi är framtidens sätt att arbeta med utmaningar som finns för människans funktion.

Antrologi drivs via stiftelsen Antrologi.