Välkommen till Antrologi


  • Antrologi har utvecklats för att tillföra människoarbete en holistisk struktur som bygger på en existentiell värdegrund.
  • Antrologi ser grundorsak och balans som ett förutsättning för långsiktigt växande och läkande.
  • Antrologi sätter alltid hela människan i centrum vilket gör det viktigt att samarbeta över gränser.
  • Antrologi är framtidens sätt att arbeta med utmaningar som finns för människans funktion.

Antrologi drivs via Connemara Institute