Antrologi

  • Antrologi har utvecklats för att tillföra människoarbete en holistisk struktur som bygger på en existentiell värdegrund.
  • Antrologi ser grundorsak och balans som ett förutsättning för långsiktigt växande och läkande.
  • Antrologi sätter alltid hela människan i centrum vilket gör det viktigt att samarbeta över gränser.
  • Antrologi är framtidens sätt att arbeta med utmaningar som finns för människans funktion.
  • Antrologi drivs via stiftelsen Antrologi.

Struktur

Ringarna symboliserar människans inre och yttre struktur.

Strukturen hjälper oss att förstå orsakssambanden mellan olika funktioner i livet.

Detta är en central del i förståelsen för grundorsak, behovet av balans, konsekvenser och dess ursprung.

Strategi

Genom att förstå helheten, kan jag förstå delarna den består av.

Genom att förstå delarna, förstår jag helheten.

När jag förstår både helheten och delarna förstår jag sammanhangen.

Genom att förstå sammanhangen, förstår jag vad som ska göras för att nå långsiktiga resultat.

Genom att förstå vilka långsiktiga resultat jag vill nå förstår jag processen för att nå dit.

Syftet med Antrologi är att skapa balans i varje del för sig och mellan de olika delarna samt helheten.

Värdegrund

Antrologi är en existentiellt värdegrundad praktisk filosofi som innehåller både mångtusenårig som modern vetenskap och kompetens.

Antrologi varken bygger på eller utesluter religiösa värderingar.

Antrologins syfte är att göra människan funktionell utifrån individens förutsättningar.

Antrologi är tydligt holistisk och ser alltid människan som en helhet.

Antrologi är alltid resultatinriktad och därför öppen för alla metoder/synsätt som leder till ett konkret resultat.

Antrologins holistiska hållning gör det självklart att alla lämpliga kompetenser ska användas för människans bästa.

Antrologi lägger ingen vikt vid vad som är akademiskt eller alternativt.

Antrologi vill alltid återföra makt och frihet till individen.

Antrologi menar att det som är rätt för individen är rätt för samhället.

Antrologi är i grunden orsaksrelaterad men ger både förståelse bakåt och en konkret riktning framåt.

Kurser

Antrologikurs 1 ( 3 dagar)

Här lär du dig Antrologins grunder, den praktiska filosofin och dess funktion. Kursen innehåller teoretiska och praktiska delar.

Du lär dig att kommunicera med klienten via personens muskler för att identifiera inre stress och dess grundorsak. 

Du lär dig att från din egen mittpunkt, och din egen energi, påverka och reducera stressen och återskapa balans i personen.

Du lär dig att på ett grundläggande sätt förstå sammanhang och konsekvenser.

Du lär dig principerna för att skapa den fortsatta processen. 

I kursen ingår också att förstå syftet med en handlingsplan och vikten av att ha ett nätverk av olika kompetenser som ofta behövs för att hjälpa klienten med helheten för ett långsiktigt resultat.

Antrologikurs 2

Processen – Tillämpningskurs

Mentalt

Att utifrån grundkursen tillämpa Antrologins struktur inom mentala funktioner som programmeringar, ångest, fobier m.m.

Att möta olika diagnoser i dess grundorsak.

Mental stressbalansering – skapa balans för ett effektivare arbete med mental träning, KBT, affirmationer m.m.

Fysiskt

Att härleda fysiska problem, t.ex. matsmältningsproblem, sömnproblem, organiska funktionsproblem m.m. för att skapa förståelse och funktion.

Att möta olika diagnoser i dess grundorsak.

Kost och motion

Socialt

Att socialt lyfta och optimera människans funktion i sina relationer inom t.e.x föräldraskap, familj, släkt och vänner.

Yrkesmässigt/verksamhet

Att enligt Antrologins filosofi optimera mig i min yrkesroll inom ledarskap och Human Resource.

Att enligt Antrologins filosofi förstå och hantera utmattningssyndrom.

Kontakta oss